บริษัทของเราบริหารงานและดำเนินการด้วยมาตรฐาน ISO 9001:2015 ภายใต้คำปฏิญาณ “มาตรฐานสากล ชื่อตรงต่อลูกค้า ส่งมอบตรงเวลา พัฒนาอย่างมืออาชีพ”

© 2020 All Rights Reserved Q-Con Home

Image Alt

Q-CON Home ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015

  /  ISO9001:2015   /  Q-CON Home ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015

Q-CON Home ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015

Q-Con Home เปิดรับศักราชใหม่กับการได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ตอกย้ำคุณภาพของบริษัท ที่บริหารงานภายใต้ระบบมาตรฐานมุ่งเน้นการทำงานอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพหลังจากผ่านการอบรม และการทำงานกันอย่างมุ่งมั่นตลอด 1ปีที่ผ่านมาเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าของเรา
ภายใต้คำปฏิญาณ ” มาตรฐานสากล ชื่อตรงต่อลูกค้า ส่งมอบตรงเวลา พัฒนาอย่างมืออาชีพ ”