บริษัทของเราบริหารงานและดำเนินการด้วยมาตรฐาน ISO 9001:2015 ภายใต้คำปฏิญาณ “มาตรฐานสากล ชื่อตรงต่อลูกค้า ส่งมอบตรงเวลา พัฒนาอย่างมืออาชีพ”

© 2020 All Rights Reserved Q-Con Home

Q-Con Home, our quality service provides engineer’s, designing, construction and renovating small and medium size hotels and resorts such as Luxury Pool Villas, Boutique Hotels and Resorts, Serviced Apartments, Budget Hotels, Hostels and other Airbnb accommodations with Modern and distinguished design. For today’s tourist that wants to combine tourist activity with a relaxing environment. Furthermore, our professional team with over 10 years’ experience can guarantee your dream hotel will provide the highest standards for your guest’s enjoyment.

Design Engineering & Construction for Hotels, Resort and Pool Villas

Q-Con Home has a new service called “Smart Hotel Solutions” that can provide a competitive advantage for your hotel business. Smart Hotel solutions can help you to manage your entire system and the administration and running of your hotel will be more smooth, fast and effective.

Hotel Operation

Process and cost of operating the hotel will be decreased.

Saving Energy

Energy will be saved.

Hotel Security

Security system will be improved.

Smart Technology

To build a modern image.

Important Features

Self Service Check-in Check-out

The guests can “self-Check-in” and “self- Check-out”.

Hotel Promotions

Can show and update Package and other services of the hotel which the guests maybe interested in.

Room Service

Easy access for services of the hotel via the application, such as housekeeping, room service, limousine service, tourist attraction booking service etc.

Control Electronic Room Devices

Control Electronic Room Devices - Room electronic control Devices - For additional comfort & convenience, guests can control the electric system within the guest rooms, or even from outside via smart phone control.

Process for Hotel’s instruction

Portfolio

Ask for Quotation