บริษัทของเราบริหารงานและดำเนินการด้วยมาตรฐาน ISO 9001:2015 ภายใต้คำปฏิญาณ “มาตรฐานสากล ชื่อตรงต่อลูกค้า ส่งมอบตรงเวลา พัฒนาอย่างมืออาชีพ”

© 2020 All Rights Reserved Q-Con Home

Image Alt

Qconhome2020 Tag

  /  Posts tagged "Qconhome2020"

Q-Con Home เปิดรับศักราชใหม่กับการได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ตอกย้ำคุณภาพของบริษัท ที่บริหารงานภายใต้ระบบมาตรฐาน

ทีมงาน Q-Con home เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่ SYN HUB Co-Innovation Space ในหัวข้อ Innovation Hack “นวัตกรรมที่ดีไม่จำเป็นต้องคิดให้ฟุ่มเฟือย นวัตกรรมแข่งกันที่ใครใช้เงินน้อยกว่าในการแก้ปัญหาเดียวกัน”

Q-Con Home ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เพราะเรามุ่งมั่นเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการใส่ใจลดปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นอีกหนึ่งใน Our Strategy ของเรา