บริษัทของเราบริหารงานและดำเนินการด้วยมาตรฐาน ISO 9001:2015 ภายใต้คำปฏิญาณ “มาตรฐานสากล ชื่อตรงต่อลูกค้า ส่งมอบตรงเวลา พัฒนาอย่างมืออาชีพ”

© 2020 All Rights Reserved Q-Con Home

Image Alt

outing trip Tag

  /  Posts tagged "outing trip"

14 - 17 กุมพาพันธ์ 2562 -ผู้บริหารและบุคลากรบริษัท Q-Con Home ได้เดินทางไปพักผ่อนประจำปีกันที่ "ซาปา"  เมืองท่องเที่ยวทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม