บริษัทของเราบริหารงานและดำเนินการด้วยมาตรฐาน ISO 9001:2015 ภายใต้คำปฏิญาณ “มาตรฐานสากล ชื่อตรงต่อลูกค้า ส่งมอบตรงเวลา พัฒนาอย่างมืออาชีพ”

© 2020 All Rights Reserved Q-Con Home

Image Alt

Privacy Policy

  /  Privacy Policy

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โฮม จำกัด

PRIVACY POLICY OF QUALITY CONSTRUCTION HOME CO.,LTD

 

บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โฮม จำกัด หรือที่เรียกกันในชื่อ Q-Con Home เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย และให้บริการงานก่อสร้างในลักษณะออกแบบพร้อมก่อสร้าง ในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้ตอนบน

ทางบริษัท ได้จัดทำช่องทางการสื่อสารออนไลน์สำหรับลูกค้า โดยการสร้างเว็บไซต์ และช่องทางการสื่อสารบน แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ เพื่อความสะดวก แก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัท Q-Con Home ทางระบบจึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information)ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี้

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการ หรือจัดทำโปรโมชั่นพิเศษ แก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัท Q-Con Home ทางเว็บไซต์ จึง ได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) หมายเลขโทรศัพท์  เป็นต้น
  2. นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการอันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุง คุณภาพในการให้ บริการ ของบริษัท Q-Con Home จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ของท่านบางอย่าง เพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของ เว็บไซต์ ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)
  3. บริษัท Q-Con Home ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่น ที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวมใช้ หรือดำเนินการ เกี่ยวกับข้อมูลส่วน บุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้บริษัท Q-Con Home ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการ ดำเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการ ประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตาม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  1. บริษัท Q-Con Home จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และ อีเมล์แอดเดรส เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็น ของท่านในกิจการ หรือกิจกรรม ของบริษัท Q-Con Home เท่านั้น
  2. บริษัท Q-Con Home ขอรับรอง ว่าจะไม่นำข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านที่บริษัท Q-Con Home ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขาย หรือ เผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

 

การใช้คุกกี้ (Cookies)

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่บริษัท Q-Con Home ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการและ เมื่อมีการติดตั้ง ข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้วหากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ของบริษัท Q-Con Home บันทึก หรือจดจำ ข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่า ผู้ใช้บริการจะทำ การลบ “คุกกี้” นั้น เสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้วท่านจะได้รับ ความสะดวกสบายในการท่อง เว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ บริษัท Q-Con Home จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้ บันทึก หรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของบริษัท Q-Con Home เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้ บริการของบริษัท Q-Con Home ต่อไป

 

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท Q-Con Home อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่าน ทราบล่วง หน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้นบริษัท Q-Con Home จึงขอแนะนำให้ ผู้ใช้บริการ อ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของ บริษัท Q-Con Home

 

การติดต่อเพื่อขอแจ้งข้อเสนอแนะ “นโยบายและความเป็นส่วนตัว”

ขอขอบคุณสำหรับการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Q-Con Home หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับ “นโยบายความเป็นส่วนตัว” และแนวทางปฏิบัติอื่น หรือคำถามเกี่ยวกับ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของคุณ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านการคุ้มครองข้อมูลของบริษัท Q-Con Home ให้ทราบ ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในหน้าเว็บไซต์  www.qconhome.com หรือ E-mail : info@qconhome.com