บริษัทของเราบริหารงานและดำเนินการด้วยมาตรฐาน ISO 9001:2015 ภายใต้คำปฏิญาณ “มาตรฐานสากล ชื่อตรงต่อลูกค้า ส่งมอบตรงเวลา พัฒนาอย่างมืออาชีพ”

© 2020 All Rights Reserved Q-Con Home

Image Alt

Q-Con Home เปิดรับปี 2021 พร้อมส่งมอบความห่วงใยในสุขภาพของลูกค้าและพนักงาน

  /  CSR   /  Q-Con Home เปิดรับปี 2021 พร้อมส่งมอบความห่วงใยในสุขภาพของลูกค้าและพนักงาน

Q-Con Home เปิดรับปี 2021 พร้อมส่งมอบความห่วงใยในสุขภาพของลูกค้าและพนักงาน

Q-CON HOME sprayed disinfectant to prevent Covid-19

สำหรับต้นปี 2021 นี้ Covid-19 ก็ยังไม่ยอมจากไปไหน ทุกคนยังต้องช่วยกันเฝ้าระวังอย่างจริงจัง ดั้งนั้นด้วยความห่วงใย และใส่ใจสุขภาพของลูกค้า ผู้ประกอบการ รวมถึงพนักงาน  ทางบริษัท Q-Con Home จึงให้บริษัทผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโดยรอบทุกพื้นที่ รวมถึงวางจุดให้บริการเจลล้างมือ และมีการวัดอุณหภูมิทุกครั้ง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าพื้นที่ของเราสะอาดปลอดเชื้อ พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและทีมงานของเรา

sprayed disinfectant to prevent Covid-19

วัดอุณหภูมิทุกครั้งที่เข้าออฟฟิศ

ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในออฟฟิศ

 

ทางบริษัท Q-Con Home ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยและสุขภาพของลูกค้า พนักงาน และผู้มาติดต่อทุกท่าน ด้วยความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19
We hope you are staying healthy and safe everyone!
Best wishes from Q-Con Home