บริษัทของเราบริหารงานและดำเนินการด้วยมาตรฐาน ISO 9001:2015 ภายใต้คำปฏิญาณ “มาตรฐานสากล ชื่อตรงต่อลูกค้า ส่งมอบตรงเวลา พัฒนาอย่างมืออาชีพ”

© 2020 All Rights Reserved Q-Con Home

Image Alt

Q-CON HOME เลี้ยงอาหารเด็กปฐมวัยโรงเรียนมิตรภาพที่ 34

  /  CSR   /  Q-CON HOME เลี้ยงอาหารเด็กปฐมวัยโรงเรียนมิตรภาพที่ 34

Q-CON HOME เลี้ยงอาหารเด็กปฐมวัยโรงเรียนมิตรภาพที่ 34

ผู้บริหารบริษัท Q-Con Home นำทีมพนักงานจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมกันจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยโรงเรียนมิตรภาพที่ 34 เป็นอีกกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัท Q-Con home ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง