บริษัทของเราบริหารงานและดำเนินการด้วยมาตรฐาน ISO 9001:2015 ภายใต้คำปฏิญาณ “มาตรฐานสากล ชื่อตรงต่อลูกค้า ส่งมอบตรงเวลา พัฒนาอย่างมืออาชีพ”

© 2020 All Rights Reserved Q-Con Home

Image Alt

Q-CON HOME sprayed disinfectant to curb COVID-19

  /  ISO9001:2015   /  Q-CON HOME sprayed disinfectant to curb COVID-19

Q-CON HOME sprayed disinfectant to curb COVID-19

Q-Con Home ห่วงใยและใส่ใจลูกค้า ผู้ประกอบการ รวมถึงพนักงาน ทางบริษัทจึงให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโดยรอบทุกพื้นที่ รวมถึงวางจุดให้บริการเจลล้างมือเพื่อสร้างความมั่นใจว่าพื้นที่ของเราสะอาดปลอดเชื้อ พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งลดการแพร่ระบาดตามคำสั่งของภาครัฐ และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าของเรา ภายใต้มาตรฐาน ISO 9001:2015
“มาตรฐานสากล ชื่อตรงต่อลูกค้า
ส่งมอบตรงเวลา พัฒนาอย่างมืออาชีพ”