บริษัทของเราบริหารงานและดำเนินการด้วยมาตรฐาน ISO 9001:2015 ภายใต้คำปฏิญาณ “มาตรฐานสากล ชื่อตรงต่อลูกค้า ส่งมอบตรงเวลา พัฒนาอย่างมืออาชีพ”

© 2020 All Rights Reserved Q-Con Home

Image Alt

Q-CON HOME ISO 9001:2015

  /  ISO9001:2015   /  Q-CON HOME ISO 9001:2015

Q-CON HOME ISO 9001:2015

Q-Con Home เปิดรับศักราชใหม่
กับการบริหารงานภายใต้มาตรฐาน
ISO 9001:2015 

Q-Con Home ใช้เวลาตลอดปี 2019 เพื่อพัฒนาระบบบริหาร และการดำเนินกิจการภายใต้มาตรฐาน ISO 9001:2015 ซึ่งบทความนี้เราจะเล่าให้ฟังว่า มาตรฐาน ISO คืออะไร และลูกค้าของเราจะได้อะไรจากความทุ่มเทตลอด 1 ปีของเรา


สำหรับ Q-Con Home เราได้เริ่มอบรม ISO 9001:2015 กันตั้งแต่ต้นปี 2019 ตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่เรามุ่งมั่นกับการพัฒนาระบบบริหาร การดำเนินการ และการดูแลลูกค้า  จนผ่านขั้นตอนการตรวจสอบเมื่อปลายปี 2019  

Q Con Home, คิว คอน โฮม, Studio68, สตูดิโอ 68 หัวหิน, บริษัทรับสร้างบ้านต่างจังหวัด, บริษัทรับสร้างบ้านโมเดิร์น, บริษัทรับสร้างบ้านหรู, บริษัทรับสร้างบ้าน, บริษัทรับสร้างบ้านหัวหิน, สร้างบ้านต่างจังหวัด, รับสร้างบ้านเพชรบุรี, รับสร้างบ้านหัวหิน, รับสร้างบ้านภาคใต้, รับสร้างโรงแรม, , Architecture Design, ออกแบบบ้าน, ออกแบบคอนโด, ตกแต่งภายในหัวหิน, ออกแบบโรงแรม, ออกแบบโฮสเทล, ออกแบบวิลล่า, Interior Design, ออกแบบภายใน, ตกแต่งภายใน, บริษัทรับสร้างบ้าน ISOดังนั้นในปี 2020 นี้ เราประกาศได้อย่างเต็มภาคภูมิว่า บริษัทของเราบริหารงานและดำเนินการด้วยมาตรฐาน ISO 9001:2015 ภายใต้คำปฏิญาณ  “มาตรฐานสากล ชื่อตรงต่อลูกค้า ส่งมอบตรงเวลา พัฒนาอย่างมืออาชีพ”

มาตรฐาน ISO 9001:2015 คืออะไร? 

Q Con Home, คิว คอน โฮม, Studio68, สตูดิโอ 68 หัวหิน, บริษัทรับสร้างบ้านต่างจังหวัด, บริษัทรับสร้างบ้านโมเดิร์น, บริษัทรับสร้างบ้านหรู, บริษัทรับสร้างบ้าน, บริษัทรับสร้างบ้านหัวหิน, สร้างบ้านต่างจังหวัด, รับสร้างบ้านเพชรบุรี, รับสร้างบ้านหัวหิน, รับสร้างบ้านภาคใต้, รับสร้างโรงแรม, , Architecture Design, ออกแบบบ้าน, ออกแบบคอนโด, ตกแต่งภายในหัวหิน, ออกแบบโรงแรม, ออกแบบโฮสเทล, ออกแบบวิลล่า, Interior Design, ออกแบบภายใน, ตกแต่งภายใน, บริษัทรับสร้างบ้าน ISO

 ISO 9001 เป็นระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล แนวคิดสำคัญคือการจัดวางระบบบริหารงานเพื่อการประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ โดยผ่านระบบที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรในองค์กรรู้หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงาน โดยต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน มีการจดบันทึกข้อมูล รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในระบบหรือไม่ และมีการแก้ไขข้อผิดพลาดรวมทั้งมีแนวทางในการป้องกันข้อผิดพลาดเดิม

ในปัจจุบันมาตรฐาน ISO 9001:2015 มีการเพิ่มข้อกำหนดในเรื่องการทำความเข้าใจกับองค์กรและบริบทองค์กร การทำความเข้าใจกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อใช้สำหรับการดำเนินการกับความเสี่ยงและโอกาสรวมถึงข้อกำหนดอื่นๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรสามารถมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ต่อไป

Q Con Home, คิว คอน โฮม, Studio68, สตูดิโอ 68 หัวหิน, บริษัทรับสร้างบ้านต่างจังหวัด, บริษัทรับสร้างบ้านโมเดิร์น, บริษัทรับสร้างบ้านหรู, บริษัทรับสร้างบ้าน, บริษัทรับสร้างบ้านหัวหิน, สร้างบ้านต่างจังหวัด, รับสร้างบ้านเพชรบุรี, รับสร้างบ้านหัวหิน, รับสร้างบ้านภาคใต้, รับสร้างโรงแรม, , Architecture Design, ออกแบบบ้าน, ออกแบบคอนโด, ตกแต่งภายในหัวหิน, ออกแบบโรงแรม, ออกแบบโฮสเทล, ออกแบบวิลล่า, Interior Design, ออกแบบภายใน, ตกแต่งภายใน, บริษัทรับสร้างบ้าน ISO

สิ่งสำคัญที่ Q-Con Home นำระบบการบริหารจัดการ ISO 9001:2015 มาใช้มีอะไรบ้าง

ISO 9001:2015 เป็นเครื่องยืนยันถึงระบบบริหารจัดการองค์กรที่ได้มาตรฐานสากลแล้ว ทั้งภาคการผลิตและการบริการซึ่งก็รวมถึงผู้ประกอบการในธุรกิจรับสร้างบ้านที่ต้องทำระบบเพื่อบริหารธุรกิจ โดยมีเป้าประสงค์การสร้างการบริหารให้มีคุณภาพให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้า

Q-Con Home ได้นำข้อกำหนดต่างๆใน ISO 9001 :2015  ไปใช้ในการกำหนดความเสี่ยงและโอกาส  การวางแผน ขั้นตอน วิธีการทำงาน  กระบวนการในการทำงาน  รวมถึงกฎกติกาในการทำงาน  ทั้งสิ่งที่ไม่ควรทำ สิ่งที่ควรต้องรีบทำ หรือสิ่งที่รอก่อนได้  ซึ่งนั่นก็คือ การวางแผนงานการปฏิบัติการเพื่อดำเนินการกับความเสี่ยงและโอกาส  

เพื่อลดการเกิดปัญหา และเตรียมตัวสำหรับการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ  เป็นเครื่องยืนยันถึงระบบบริหารจัดการองค์กรที่ได้มาตรฐาน..

สิ่งที่ลูกค้าจะได้จากมาตรฐาน ISO 9001 :20150 ภายใต้การดำเนินงานของ Q-Con Home คือ

Q Con Home, คิว คอน โฮม, Studio68, สตูดิโอ 68 หัวหิน, บริษัทรับสร้างบ้านต่างจังหวัด, บริษัทรับสร้างบ้านโมเดิร์น, บริษัทรับสร้างบ้านหรู, บริษัทรับสร้างบ้าน, บริษัทรับสร้างบ้านหัวหิน, สร้างบ้านต่างจังหวัด, รับสร้างบ้านเพชรบุรี, รับสร้างบ้านหัวหิน, รับสร้างบ้านภาคใต้, รับสร้างโรงแรม, , Architecture Design, ออกแบบบ้าน, ออกแบบคอนโด, ตกแต่งภายในหัวหิน, ออกแบบโรงแรม, ออกแบบโฮสเทล, ออกแบบวิลล่า, Interior Design, ออกแบบภายใน, ตกแต่งภายใน, บริษัทรับสร้างบ้าน ISO

ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของคติพจน์ของ Q-Con Home ที่กล่าวว่า

Q Con Home, คิว คอน โฮม, Studio68, สตูดิโอ 68 หัวหิน, บริษัทรับสร้างบ้านต่างจังหวัด, บริษัทรับสร้างบ้านโมเดิร์น, บริษัทรับสร้างบ้านหรู, บริษัทรับสร้างบ้าน, บริษัทรับสร้างบ้านหัวหิน, สร้างบ้านต่างจังหวัด, รับสร้างบ้านเพชรบุรี, รับสร้างบ้านหัวหิน, รับสร้างบ้านภาคใต้, รับสร้างโรงแรม, , Architecture Design, ออกแบบบ้าน, ออกแบบคอนโด, ตกแต่งภายในหัวหิน, ออกแบบโรงแรม, ออกแบบโฮสเทล, ออกแบบวิลล่า, Interior Design, ออกแบบภายใน, ตกแต่งภายใน, บริษัทรับสร้างบ้าน ISO

บริษัทจะยึดมั่นในบริบทขององค์กรให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพให้กับลูกค้า

โดยมุ่งมั่นควบคุมความเสี่ยงโดยคำนึงถึงกระบวนการ

การผลิตที่มีประสิทธิภาพ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง