บริษัทของเราบริหารงานและดำเนินการด้วยมาตรฐาน ISO 9001:2015 ภายใต้คำปฏิญาณ “มาตรฐานสากล ชื่อตรงต่อลูกค้า ส่งมอบตรงเวลา พัฒนาอย่างมืออาชีพ”

© 2020 All Rights Reserved Q-Con Home

Image Alt

Home Design

  /  Home Design

Nordic House : Small

เราตั้งใจออกแบบบ้านที่ตอบสนองการใช้ชีวิตได้จริง บ้านที่อำนวยความสะดวกในการอยู่อาศัยที่จะส่งผลให้ผู้อาศัยมีความสุขในบ้านหลังนี้ ตาม concept ” บ้านอยู่สบาย ” Nordic House: Small size นี้ เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดเริ่มต้น 3-4 คน

Nordic House : Medium

เราตั้งใจออกแบบบ้านที่ตอบสนองการใช้ชีวิตได้จริง บ้านที่อำนวยความสะดวกในการอยู่อาศัยที่จะส่งผลให้ผู้อาศัยมีความสุขในบ้านหลังนี้ ตาม concept ” บ้านอยู่สบาย ” Nordic House: Medium size นี้ เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลาง 5-6 คน

Villa Nordica : Pool Villa

Villa Nordica ถูกออกแบบโดยให้ Nordic Style เป็น Main Design และผสมผสานการออกแบบให้กลมกลืนกับสภาพที่ตั้งซึ่งอยู่ในประเทศแถบร้อน เพดานสูงและโชว์โครงสร้างของหลังคา