บริษัทของเราบริหารงานและดำเนินการด้วยมาตรฐาน ISO 9001:2015 ภายใต้คำปฏิญาณ “มาตรฐานสากล ชื่อตรงต่อลูกค้า ส่งมอบตรงเวลา พัฒนาอย่างมืออาชีพ”

© 2020 All Rights Reserved Q-Con Home

Image Alt

STANDARD CONSTRUCTION GUIDELINES : Q-Con Home 2020

  /  Architecture   /  STANDARD CONSTRUCTION GUIDELINES : Q-Con Home 2020

STANDARD CONSTRUCTION GUIDELINES : Q-Con Home 2020

สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา Q-Con Home ได้จัด Training & Workshop หัวข้อ  “คู่มือมาตรฐานงานก่อสร้าง การตรวจ และควบคุมงาน”  สำหรับการวัดมาตราฐานการทำงานของบริษัท Q-Con Home ในปี 2020
การจัดอบรมครั้งนี่เราจัดขึ้นเพื่อทบทวนมาตรฐานการทำงานของหน้างาน และให้ความรู้กับพนักงานออฟฟิศไปพร้อมกัน
โดยบุคลากรทุกฝ่ายได้มีส่วนเข้าร่วมอบรม ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร พนักงานฝ่ายสำนักงาน และฝ่ายปฏิบัติงาน เพื่อสร้างมาตรฐานการทำงานของ Q-Con Home ร่วมกัน

ในการอบรมภาคเช้าเราได้ทบทวนเรื่องทฤษฎี และกำหนดมาตรฐานการก่อสร้างของบริษัท Q-Con Home ให้ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์การแก้ปัญหาควบคุมงาน และได้รับเทคนิคต่างๆในการตรวจสอบมาตรฐานการทำงาน จากวิทยากรที่มีความเชียวชาญในการควบคุมงานก่อสร้างโปรเจกใหญ่ๆมาแล้วหลายโครงการ

 

สำหรับภาคบ่าย เป็นภาคปฏิบัติ โดยวิทยากรได้นำทีม Q-Con Home ไปดูหน้าไซต์งาน เพื่อให้ทุกฝ่ายได้เห็นภาพการทำงานของหน้างานจริง ทำการทดสอบมาตรฐาน และการแก้ไขปัญหา โดยมีการสาธิตการใช้งานเครื่องมือต่างๆให้ถูกต้องและได้ตามค่ามาตรฐาน

“การทดสอบการปูกระเบื้องที่ถูกต้อง”

“การเช็คฉากและดิ่ง”

“การเช็ค Slope พื้น”

“ทดสอบกำลังอัดคอนกรีต”

ถือเป็นอีกกิจกรรมที่ผู้บริหารของเราได้เล็งเห็นความสำคัญในการเสริมสร้างมาตรฐาน

และพัฒนาศักยภาพของทีมงาน Q-Con Home ให้สามารถสร้างผลงานที่ดี มีคุณภาพ

ช่วยลดการเกิดปัญหาการทำงาน และสามารถส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าทุกท่าน

ภายใต้มาตรฐานของ Q-Con Home