บริษัทของเราบริหารงานและดำเนินการด้วยมาตรฐาน ISO 9001:2015 ภายใต้คำปฏิญาณ “มาตรฐานสากล ชื่อตรงต่อลูกค้า ส่งมอบตรงเวลา พัฒนาอย่างมืออาชีพ”

© 2020 All Rights Reserved Q-Con Home

Design Commercial-Building

Q-Con Home, we provide our quality service that includes engineer’s, designing, construction of the commercial building, land developing for Home Office, Café, restaurant, hotel, hostel etc. The outstanding & unique design and technology functions that are represented in the present lifestyle. Our customers can trust that every project of Q-Con Home will respond to all your needs whether they be for private living accommodation or business premises, because we pay attention to detail of design and construction with high standards and the guarantee of more than 10 years’ experience of our professional team. The customers can be assured that Q-Con Home will certainly build to your highest expectations.

Uniquely Designed

Emphasize on creative and unique design for your business.

Professional Team

Controlled by a professional engineer and deliver the project on time.

Smart Technology

Merge the innovation and technology for responding to customers’ lifestyle and requirements.

10 Years Building Experience

The experience in the construction industry for more than 10 years.

Portfolio

Ask for Quotation