บริษัทของเราบริหารงานและดำเนินการด้วยมาตรฐาน ISO 9001:2015 ภายใต้คำปฏิญาณ “มาตรฐานสากล ชื่อตรงต่อลูกค้า ส่งมอบตรงเวลา พัฒนาอย่างมืออาชีพ”

© 2020 All Rights Reserved Q-Con Home

Image Alt

5 ขั้นตอนการให้บริการวิชาชีพของสถาปนิก

  /  Architecture   /  5 ขั้นตอนการให้บริการวิชาชีพของสถาปนิก

5 ขั้นตอนการให้บริการวิชาชีพของสถาปนิก

Q-Con Home เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างครบวงจร  วันนี้เราเลยนำขั้นตอนการให้บริการส่วนหนึ่งในกระบวนการทำงานของเรา คือ part ของการออกแบบมาฝากค่ะ  สำหรับใครที่กำลังสงสัยกันว่าสถาปนิก เค้ามีขั้นตอนการทำงานกันอย่างไร ซึ่งขั้นตอนการทำงานอาจมีแตกต่างกันบ้างตามความเหมาะสมของแต่ละบริษัท  แต่โดยรวมแล้วก็จะขั้นตอนใกล้เคียงกันค่ะ

การออกแบบร่างขั้นต้น

สถาปนิกจะนำแนวความคิดในการออกแบบ และผังพื้นที่ในการใช้สอย ที่ได้ผ่านการอนุมัติพูดคุยกับลูกค้าแล้ว มาพัฒนาเป็นแบบร่างง่ายๆ เพี่อให้ลุกค้าเกิดจินตภาพ หรือนึกภาพตามได้ว่างานออกแบบทั้งหมดจะออกมาเป็นอย่างไร โดยสถาปนิกจะนำเสนอเป็นภาพ Sketch, Perspective หรือ Model  ตามความเหมาะสมของแต่ละงาน

Design Development

คือการพัฒนาแบบร่าง ไปสู่ขั้นตอนการออกแบบรายละเอียด หลังจากจบงานส่วนที่เป็นช่วงนำเสนอ Concept Design เราจะได้แบบร่างออกมาในส่วนของ Production ซึ่งโดยปกติแล้วจะประกอบไปด้วย La-out plan และ Floor Plan คือผังแบบแปลนที่เห็นฟังค์ชั่นการใช้งานต่างๆ รวมไปถึงระยะ และวัสดุของบ้าน และงานระบบเบื้องต้น, Section รูปตัดของบ้านที่จะแสดงให้เห็นถึงระยะในแนวดิ่งของบ้าน,  Elevation รูปด้านที่แสดงให้เห็นถึงรูปทรงหน้าตาของอาคาร ทั้งระยะและวัสดุ รวมไปถึงการเกิดแสงเงาของอาคาร Perspective เป็นภาพ 3 มิติ ที่ใช้อธิภายแบบในมุมมองต่างๆ

การทำแบบก่อสร้าง

หลังจากสรุปแบบร่างกันไปแล้วนั้น ผู้ออกแบบก็จะนำรายละเอียดของแบบในช่วง Design Develop มาทำให้เป็นแบบขออนุญาตก่อสร้าง  โดยเนื้อหาของแบบขออนุญาตก่อสร้างนั้น  จดทำเพื่อแจ้งให้กับทางหน่วยงานราชการเข้าใจว่า บ้านหลังนี้มีโครงสร้างที่แข็งแรงปลอดภัย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อละแวกข้างเคียง และ ความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานเอง  รวมถึงไม่เป็นที่รบกวน หรือลิดรอนสิทธิของผู้อื่น และสาธารณะประโยชน์

Bidding and Negotiation การประมูลและเจรจาต่อรอง

เป็นขั้นตอนจัดทำแบบเพื่อการประมูลงานก่อสร้าง หรือชี้แจงราคาการก่อสร้าง  ข้อนี้สำคัญมาก!  เพราะเป็นประโยชนสำหรับเจ้าของบ้านที่จะใช้ประเมินภาพรวมการทำงานของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง   โดยมีเอกสารที่เกี่ยวข้อง คือ

  1. TOR (Term of reference) ข้อกำหนด และข้อตกลงสำหรับผู้รับเหมาที่จะบอกขอบเขตการทำงาน ระยะเวลาการทำงาน ขั้นตอนและสัญญาต่างๆ
  2. แบบก่อสร้างพร้อมรายการประกอบแบบ แบบก่อสร้างทั้งหมด ที่ประกอบในการทำสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร   “รายการประกอบ หมายถึง ข้อความและรายละเอียดที่กำหนด เพื่อควบคุมคุณภาพของวัสดุ อุปกรณ์
  3. BOQ ประเมินราคาจากผู้ออกแบบ เป็นใบแสดงรายการวัสดุและค่าใช้จ่าย ซึ่งออกโดยผู้ออกแบบบ้านหรือผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยจะแสดงรายละเอียดหมวดหมู่งานที่ต้องทำในโครงการก่อสร้างว่าจะใช้วัสดุอะไร ปริมาณเท่าไรราคากี่บาท และค่าแรงในการจัดการวัสดุนั้น ๆ มีราคาเท่าไร

การบริหารงานก่อสร้าง

ในช่วงงานก่อสร้างเรากำหนดไว้ชัดเจนใน TOR  ตั้งแต่แรกว่ากระบวน การก่อสร้างต่างๆต้องเป็นอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง แผนงานการเบิกจ่ายงวด และส่วนของ bank guarantee ผู้รับเหมาต้องดำเนินตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด   สิ่งสำคัญที่ผู้รับเหมาต้องทำก็คือ เอกสารรายงานการก่อสร้างต่างๆ มีวาระการประชุม รายงานการประชุม เอกสารอนุมัติวัสดุ ทั้งหมดนี้ต้องทำเป็น Daily report – weekly report – monthly report    ซึ่งในช่วงนี้สถาปนิกจะเข้าไปตรวจสอบ  ประชุม และประสานงานตามความซับซ่อนของงาน เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามแบบ

 

จากที่เล่ามาทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการให้บริการของ Q-Con Home เราเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า และดำเนินกิจการมาครบรอบ 10 ปี โดยสร้างสรรค์ผลงานทั้งการออกแบบและก่อสร้างในโซนพื้นที่ เพชรบุรี หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ และโซนภาคใต้มากว่า 50 หลัง บนพื้นฐานความพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของเรา เรานิยามผลงานของเราว่าเป็นบ้าน “CUSTOM DESIGN” คือบ้านที่ออกแบบมาอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแต่ละท่าน

 

สนใจบริการสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

E: info@qconhome.com
M: 085 297 9595
Line@: @qconhomegroup